Wat presies is ‘toksiese positiwiteit’? GRETA CRONJE – SPREEKKAMER | 1 JUNIE 2021 | kykNET
‘Positiwiteit’ word deesdae so oorbeklemtoon, dit het byna die teenoorgestelde uitwerking op jou gemoedstoestand. Life Coach Greta Cronje verduidelik wat ‘toksiese positiwiteit’ beteken, en hoe nadelig dit is.

What exactly is ‘toxic positivity’? GRETA CRONJE – SPREEKKAMER | 1 JUNE 2021 | kykNET
‘Positivity’ is so overemphasised these days, it almost has the opposite effect on your state of mind. Life Coach Greta Cronje explains what ‘toxic positivity’ means, and how detrimental it is.